PROGRAMI

Kliknite na neki željeni program i skinite sa mreže


INSTALIRAJTE CD i DVD


Prvo skinite kompresovane datoteke za vaš registar, udarite na:
CD-DVD-Reg.rar

Kad ste skinuli trebate ih dekompresirati odn. odzipovati,
onda po redosljedu na svaku kliknuti da se instaliraju u registru:
1. atapi.reg, 2. CDROM.reg, 3. DVDRW.reg
 


TOTAL COMANDER
1. tcmd852ax32_64  Total Comander 32-64
2. tcmd852ax64  Total Comander 32           
3. TeamViewer_Setup_bs TeamViewer      
 

Skype:
           2 programa, stariji i noviji, treba ih odzipovati

       Skype SetupFull  31.766    12.10.2013 (Stariji)

       Skype Setup  44.152 KB    05.03.2015  (Noviji)

 


Korisni programi sa bosanskim prevodom: