HAARP

HAARP tehnologija kojom se na udaljenost može kreirati elektromagnetni štit oko planete Zemlje, ali također i uticati na ljudsku misao, kao i druge stvari.
Haarp aparatura ima efekte, koji su jedan nus-produkt od njena sadašnjeg cilja: kreiranje elektromagnetnog štita okolo planete Zemlje, kroz koji ništa ne može proći unutra.
Oni vode brigu o nadolazećoj invaziji vanzemaljaca. Što znači da dovode milijarde watti elektriciteta unutra u jonosferu.
Ova tehnologija će se sigurno ostvariti, a njen cilj je da se kreira sigurnosni štit oko Zemlje.

HAARP je opasnost po svijet

USA vojni izvori tvrde da je HAARP dizajniran da ispita mogućnosti korišćenja jonosfere u vojne svrhe za potrebe nacionalne bezbjednosti.

USA armija tvrdi da HAARP:

- omogućava vojsci da zamijeni nuklearne elektromagnetne eksplozije koje se koriste za onesposobljavanje neprijateljske tehnike

- zamijeni niskofrekventne komunikacione sisteme koji se trenutno koriste za komunikaciju sa nuklearnim podmornicama, zamijeni prekohorizontne radare odnosno radare koji mogu da vide iza linije horizonta - posluži za uništavanje svih sistema komunikacija koji se koriste elektromagnetnim talasima kao sredstvom za prenos komunikacija u željenoj oblasti u isto vrijeme podržavajući sopstveni sistem komunikacija,

- posluži za otkrivanje podzemnih skladišta i drugih objekata, jer zračenje emitovano iz Haarp sistema prodire kroz zemljinu koru kao što rendgensko zračenje prodire kroz ljudsko tijelo - posluži za rano otkrivanje niskoletećih projektila i krstarećih raketa.

Historija Haarp sistema Patenti po kojima je konstruisan Haarp su originalno bili u vlasništvu korporacije ARCO Power Technologies Incorporated (APTI), kompanije koja je dio Atlantic Richfield Company jedne od najvećih nafnih kompanija u svijetu.

APTI je kompanija koja je izgradila HAARP postrojenje na Aljasci. APTI je HAARP kao i sve patente prodao kompaniji E-Systems 1994 godine. E-Systems je jedna od najvećih "Inteligence" kompanija u svijetu. Kompanija radi poslove za CIA, intelligence organizations i druge.

Godišnji poslovi za samo ove dvije agencije su vrijedni 1.8 milijardi dolara. Od toga 800 miliona dolara godišnje je namijenjeno takozvanim "crnim projektima", odnosno projektima čiji su detalji tajna čak i za američki kongres.
E-Systems je kupljen od strane kompanije Raytheon koja je jedna od najvećih "defense contractors" u svijetu.
U 1994 kompanija Raytheon je bila 42 najbogatija kompanija na svijetu.
Raytheon posjeduje hiljade patenata od kojih su neki, kako će se pokazati bili veoma važni za razvoj HAARP sistema.

Sljedeći patenat je ključ za razvoj HAARP sistema: Bernard J. Eastlund's U. S. Patent # 4,686,605. Metode i aparatura za manipulaciju jonosferom i magnetosferom.
godinu dana klasifikovan pod Strogo Povjerljivo. Ovaj patent omogućava konstruisanje aparature koja može da pumpa koncentrisano radio zračenje snage 1 wat po kubnom centimetru.
Samo kao upoređenje najsnažnije zračenje do sada proizvedeno drugim sistemima je u snazi 1 milioniti dio wata po kubnom centimetru.

Eastlund tvrdi da su njegovi patenti bazirani na Teslinim pronalascima iz 1900. godine. Jedna od mogućih upotreba ovog pronalaska je transmisija električne energije od proizvođača do potrošača kroz jonosferu bez upotrebe kablova. - Još nekoliko patenata koji su u vlasništvu iste kompanije opisuju dijelove aparature i postupke neophodne za bežični prenos energije.

Eastlund takođe tvrdi da njegova aparatura može da prekrije velike površine svijeta kontrolisanim elektromagnetnim talasima i na taj način potpuno omete sve vidove komunikacija u toj oblasti.
Takođe sistem se može koristiti za dizanje čitavih dijelova atmosfere do neočekivano velikih visina i na taj način se dolazeći nuklearni projektili mogu "otpuhati" sa svog pravca u svemir.
Eastlund takođe tvrdi u dokumentaciji za svoj patent da se pomoću njegovih metoda može manipulisati atmosferom na taj način što bi se izazivanjem poremećaja u jonosferi dovelo do lančanih reakcija u atmosferi koji bi po njemu mogli imati blagotvorni uticaj na klimu.

Takođe bi se pomoću koncentrisanog elektromagnetnog pregrijavanja jonosfere moglo uticati na konstrukciju ili destrukciju određenih komponenti atmosfere kao na primjer ozona.
American Air Force Dokumenti koji su nedavno deklasifikovani tvrde da je američka vojska razvila sistem koji radi na principu pulsirajućeg elektromagnetnog zračenja (isti princip na kome radi HAARP) a koji je namijenjen za manipulaciju i razaranje ljudskih mentalnih procesa (moždanih talasa) korišćenjem snažnih pulsirajućih elektromagnetnih snopova u radio spektru na velikim površinama zemlje odjednom.

Zbigniew Brzezinski (bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost predsjednika Cartera, član CFR) i J. F. MacDonald (savjetnik za naučna pitanja predsjednika Džonsona i profesor na UCLA univerzitetu) su objavili dokument u kome su iznijeli svoje viđenje geofizičkog i "environmental" rata i ratnih tehnika. Dokument opisuje koje se tehnike mogu koristiti u te svrhe i kakvi se negativni efekti mogu izazvati kod ljudske populacije.

Evo izvoda: "Politički stratezi su u iskušenju da iskoriste pronalaske u oblasti moždanih aktivnosti i ljudskog ponašanja. Današnja nauka i tehnologija je na nivou koji nam omogućava da izazovemo promjene u jonosferi iznad širokih oblasti zemlje. Tako izazvane promjene u električnom naboju mogu da izazovu ozbiljne poremećaje u moždanim funkcijama kod ljudske populacije u odabranim oblastima u dužem vremenskom periodu.

Brzezinski kaže da smo na putu stvaranja jednog, kontrolisanijeg društva kojim će se lakše upravljati. Društvo bi bilo kontrolisano od strane elitne grupe sa superiornim naučnim znanjem.
Ovi upravljači će biti neopterećeni tradicionalnim liberalnim vrijednostima, i biće u mogućnosti da ostvare svoje političke ciljeve koristeći vrhunsku tehnologiju da utiču na ponašanje ljudi i moći će da ostvare potpunu kontrolu nad ljudskom populacijom pod svojom vlašću.

Da bi se došlo do ovakvog "savršenog" društva svijet će morati da se podvrgne tretmanu konstantnih socijalnih i političkih kriza koje bi se iskoristile da se javno mnijenje pomoću upotrebe mas medija pridobije za fazu jedan, kontrolu vanjskog neprijatelja. Odatle do kontrole unutrašnjih neprijatelja je samo jedan korak.

Američka vojska u jednom od svojih dokumenata kaže: "mogući načini na koji se ova tehnologija može upotrebiti su: obračun sa teroristima, kontrola ljudi u demonstracijama, kontrola i nadgledanje sigurnosti vojnih objekata kao i direktna upotreba protiv neprijateljske žive sile (američka vojska je prvi put upotrebila pulsirajuće elektromagnetno oružje protiv iračkih trupa u pustinjskoj oluji).
U svim ovim slučajevima elektromagnetno oružje će se koristiti u cilju izazivanja ozbiljnih poremećaja psiholoških funkcija, dezorijentaciju, uznemirenost, i totalnu nesposobnost za obavljanje radnji neophodnih za obavljanje borbenih radnji."

Komisija američkog kongresa koja je zadužena za HAARP projekat je u 1996 godini odobrila budžet od 15 miliona dolara samo za dio HAARP sistema koji se bavi dubokom termografijom.
Ova tehnologija omogućava prodiranje do dubine od nekoliko kilometara i otkrivanje podzemnih skloništa, municijskih depoa i drugih instalacija. Problem je u tome da su frekvencije koje bi se koristile za dubinsku termografiju iste one koje se koriste za poremećenje mentalnih procesa. (čak je i međunarodni crveni križ objavio dokument u kome se upozorava na mogućnost da snažni radio signali u određenim frekvencijama mogu bitno uticati na moždane aktivnosti). Izgleda da mentalna kontrola nije jedino za šta se HAARP može koristiti.

Eastlund tvrdi da se njegova tehnologija može koristiti i za kontrolu vremena.
Eastlund tvrdi da je ideju za ovo takođe dobio istražujući Tesline patente.

Naučnici iz odjeljenja za radiologiju na Stanford Univerzitetu tvrde da korišćenjem Tesline elektro rezonancije primjenjene na Van Alenove prstenove (magnetno polje oko zemlje) uz pomoć ponovljenih impulsa male snage mogu izazvati oscilacije zemljinog magnetnog polja ogromne snage.
Ova tehnika se može koristiti za kontrolu vremena i vještačko izazivanje vremenskih fenomena.
Američka vojska je izvršila prve probe svojih meteoroloških sistema u vijetnamskom ratu.

Izazivanje vještačkih oluja.

Projekti koji se bave izazivanjem vještačkih oluja i tornada nose naziv Project Skyfire and Project Stormfury.  Također postoji projekat koji se bavi oružjem koje može da potpuno uništi ozonski omotač iznad neprijateljske teritorije, i da ga potom regeneriše. Projekat koji se bavi oružjem za izazivanje zemljotresa ima naziv Prime Argus.

Novac za sve ove projekte ide preko the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA, now under the acronym ARPA. ) 1994 godine American Air Force je objavio dokument u kome se govori o planu Spacecast 2020 u kome se govori o eksperimentima u vezi kontrole vremena koje američka vojska ispituje od 1940 godine. U dokumentu se takođe kaže da je upotreba klimatskih oružja kojima se može uništiti ili unazaditi neka druga zemlja "trenutno zabranjena". US air force predlaže da se ova zabrana preispita.
Još 1958 godine vodeći savjetnik bijele kuće za modifikaciju vremena kapetan Howard T.

Orville
je tvrdio da američka vojska eksperimentiše sa načinima za manipulaciju zemljinim električnim poljem da bi na taj način izazvala meteorološke promjene.
1966 Profesor Gordon J. F. MacDonald sa UCLA u dijelu teksta "ukoliko mir ne dođe" pod naslovom "How To Wreck The Environment" piše o manipulaciji vremenom, modifikaciji klime, uništavanju ozonskog omotača, vještačkom topljenju polarnih kapa i izazivanju svjetskog potopa, izazivanju zemljotresa, izazivanje cunamija i kontroli misli uz pomoću izazivanja promjena na zemljinoj jonosferi.
On takođe tvrdi da bi ovakva oružja bila potpuno neprimjetna za neprijatelja odnosno neprijatelj bi mogao samo boga da krivi za na primjer pet godina suše ili abnormalne poplave, ili tornada, ili grad veličine šake koji za jednu noć napravi više štete nego bombardovanje i sl.

HAARP je konstruisan da radi upravo ovakve stvari. Naprimjer ako se jonosfera stimuliše rezonantnim oscilacijama koje rastu od izvora prema željenom cilju iznad cilja oscilacija Van Alenovih prstenova može da dovede do istresanja jona visoke energije u atmosferu koji postaju jezgra za kristale leda koji mogu da dovedu do pojave kiše, snijega, grada itd.