KRALJEVINA BELGIJA

Wapen van het Koninkrijk België
ROYAUME DE BELGIQUE - KONINGRIJK BELGIE

2003

Belgija Federalna Država

U ovom tekstu možete naći više informacija od opće važnosti i nadležnosti Federalne Države.

Unutar Federalne Države zakonodavna vlast vrši se kroz: - na jednoj strani Federalni Parlament, koji je sastavljen iz dva Vijeća (de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat) Zbor Narodnih poslanika i Senata, i na drugoj strani Vlade, sa imenom Kralj i Ministri. Kralj nema osobnu vlast. Njegovi ministri nose punu odgovornost kroz zakonske prijedloge, koji su preuzeti od Parlamenta, i potpisivanje kraljevske odluke (rješenja).

U vijeću narodnih poslanika 150 poslanika su direktno izabrani na općim izborima. Njihov broj je smanjen sa 212 u prošlom sistemu na 150 članova. sada. Senat broji, umjesto prije 184, sada samo 71 člana: 40 senatora (25 Flamanska govorna strana i 15 francuska govorna strana) koji su izabrani od naroda, 21 senator koji su naznačeni preko Zajednica (10 iz Flamanske Zajednice, 10 iz Francuske Zajednice i 1 iz Njemačke Zajednice) i 10 kooptiranih senatora* (6 Flamanskih i 4 Valonska). Pored toga treba još dodati i Senatore zakonskim putem neke članove kraljevske familije.

Federalni Parlament (Kamer en Senaat) Vijeće i Senat izglasavaju zakone.

Ali također i Vlada uzima udjela u zakonodavnoj vlasti, preko inicijativnog prava. Vlada naime može podnijeti zakonski prijedlog i ima pravo amandirati. To znači da može donijeti amandmane na vlastiti zakonski prijedlog, ali također na zakonske prijedloge članova Parlamenta. Također postoji jedan zakon koji se odobrava u Parlamentu, on sluzi samo da osnaži Zakon poslije potpisa Vlade, sa imenom Kralja i Ministara.


Federalna izvrsna vlast vrši se preko Federalne Vlade

Federalna Vlada može se sastojati samo iz najviše 15 Ministara. Prvi Ministar je eventualno isključen, Federalna Vlada je sastavljena iz podjednakog broja Ministara Flamanske i Francuske govorne strane. Ovdje možemo još priključiti i državne sekretare.


Vlada provodi zakone

Nadležnosti unutar Federalne Države

Državnom reformom je Vijeću i Senatu namijenio različite uloge.

Neke nadležnosti se izričito vrše kroz Vijeće Narodnih Poslanika. Tiče se kontrole Federalne Vlade i između ostalog godišnjeg proračuna i državnih računa. Također konstruktivni prijedlozi od nepovjerenja ovdje su u kući. Prije svako negativno glasanje u Parlamentu prisiljavalo je Vladu da podnosi ostavku. Sada će Parlament moći samo obavezati Vladu da podnese ostavku kada se u Vijeću Narodnih Poslanika formira alternativna većina.

Senat je po redu kao jedini nadležan u stvarima interesnog konflikta koji mogu nastati između Federalnog Parlamenta i Savjeta Zajednica i Pokrajina.

Druge nadležnosti se vrše naizmjenično preko Vijeća i Senata: predlaganje kandidata za Arbitražu, Kasaciju i Savjet Države.

Za najvažnije nadležnosti nastupaju obadva Vijeća u stopu isto: ispravka Ustava, odobravanje određenih zakona i odobravanje internacionalnih ugovora. 

Sve druge nadležnosti vrše se kroz obadva Vijeća, ali Vijeće Narodnih poslanika ima posljednju riječ. Senat je ustvari jedno Vijeće za razmišljanje i ono će se samo izglasiti o planovima i prijedlozima zakona u slučaju da to smatra za potrebu.
Senat može eventualno poduzeti inicijativu da podnese prijedlog Zakona.

Zajedno sa Federalnom Vladom, Vijeće Narodnih poslanika i Senat staraju se za opći interes Države.


Opći interes Federalne Države

Grubo procijenjeno nadležnosti Federalne Države obuhvata u stvari sve što se tiče općeg interesa. U općem interesu svih Belgijanaca Federalna Država upravlja na primjer: financije, vojsku, policiju, sudstvo, socijalnu sigurnost, vanjske poslove, razvojnu suradnju isto kao i važnije dijelove zdravstva i unutrašnjih poslova, ........
O svemu ovome je nadležna Federalna Država.

Federalna Država zadržava sebi pravo što se tiče "društvenog nasljednog dobra". Pod ovim potpada sudski aparat, vojska, žandarmerija, nadzor policijskih službi, zakoni što se tiče provincija i općina, socijalna sigurnost i važni zakoni o socijalnoj zaštiti (nezaposlenost, penzije, dječiji dodatak, bolesničko i invalidsko osiguranje), državni dugovi, monetarna politika, cijene- i ulazne takse, zaštita štednje, nuklearna energija, državna preduzeća, ( kao što su: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de Luchthaven van Brussel-Nationaal , De Post, de federale wetenschappelijke en culturele instellingen, ... Nacionalno Društvo Belgijskih Željeznica, Zračna luka Brisel-Nacional, Pošte, Federalne znanstvene i kulturne institucije,..... ). Pored toga Federalna država ostaje odgovorna za sve obaveze Belgije i njenih federaliziranih institucija prema Evropskoj Uniji ili prema NATO-savezu.

Federalna Država je isto tako nadležna za sve što ne pada izričito pod nadležnost Zajednica i Pokrajina. Federalna Država je ujedno nadležna za izuzetke i ograničenja na nadležnosti Zajednica i Pokrajina.

Što se tiče, naprimjer, nadležnosti Pokrajina, određeno je da ekonomska politika pripada tamo, ali sa izuzecima sa "nadležnostima Federalne Države u cilju očuvanja ekonomskog jedinstva i jedinstvene monete". Isto vrijedi za sve što ima veze sa energetskom politikom. Tako potpadaju "gas" i "elektricitet" doduše pod nadležnost Pokrajina, ali Federalna Država ostaje nadležna za postavljanje tarifa.

Također su izuzetci za nadležnosti Zajednica. Zajednice su naprimjer autonomne na polju prosvjete, ali minimalni zahtjevi za izdavanje diploma ostaju stvar Federalne Države, isto kao što je obaveza školovanja.


*cooptatie - izbor novih članova od strane izabranih članova
*cooptiren senator - kooptirani senator = član Senata izabran direktno od njegovih kolega, direktno izabranih članova.Zajednice

Pored tri Pokrajine Federalna Država broji i tri Zajednice. Ovdje se polazi od "jezika" kojim se u njima govori.
Dakle, ovdje govorimo o Flamanskoj Zajednici, Francuskoj odn. Valonskoj Zajednici i Njemačkoj Zajednici.

Zemljišni prostor Zajednica

- Flamanska Zajednica provodi njenu nadležnost u Flamanskim Provincijama i u Briselu;
- Franuska Zajednica u Valonskim Provincijama, sa izuzetkom Njemačkih opština, i u Briselu;
- Njemačka Zajednica u opštinama Provincije Lijež koje formiraju njemački govorni prostor.

Nadležnosti Zajednica

Kako vidimo Zajednice su bazirane na osnovu "jezika", a jezik je "vezan za osobu", to nameće i broj drugih vrlo jasno povezanih nadležnosti u Zajednicama. Zajednica je nadležna za kulturu (teatar, biblioteke, audiovizualne medije, ......), prosvjetu, upotrebu jezika i osobno povezane poslove koji na jednoj strani obuhvataju zdravstvo (kurativno i preventivno liječenje) i na drugoj strani pomoć osobama (zaštita mladih, socijalna pomoć, familijarna pomoć, prihvat imigranata, .......). Zajednice su isto tako nadležne za naučna istraživanja u njihovoj nadležnosti su i internacionalni odnosi oni koji se tiču njihove nadležnosti.
Pokrajine

Pored Federalne Države i Zajednica postoje i Pokrajine

Belgija ima tri Pokrajine. Naziv ova tri pokrajinska zavoda preuzet je od imena koje nosi njihov zemljišni prostor. Otuda i mi sad govorimo (sa sjevera prema jugu) o:
Logo van de Vlaamse Gemeenschap
- Flamanska Pokrajina - kraće Flandrija (Vlaamse Gewest)

Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Brisel glavna naseljena Pokrajina - (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Logo van het Waals Gewest

- Valonska Pokrajina - (Waalse Gewest)

Njihove nadležnosti su proširene u vrijeme trajanja raznih reformi. Za vrijeme druge državne reforme u 1980 Flamanska i Valonska Pokrajina dobile su njihov Pokrajinski Savjet i njihovu Vladu.
Pokrajina Brisel naprotiv dobiva njegove ustanove tek za vrijeme treće državne reforme 1988-1989.
Narod direktno bira svakih pet godina članove Pokrajinskih savjeta.

Dakle Pokrajine imaju također zakonodavne i izvršne organe, koji se nazivaju Pokrajinski Savjet i Pokrajinska Vlada.

Ne zaboravite na kraju da su u Flamanskoj Pokrajini (Flandriji) zavodi Zajednice i Pokrajine sastavljeni zajedno tj. pretopiti u jedno.

Dakle u Flandriji postoji samo jedan Savjet i jedna Vlada.
(Ovo je rezultiralo jasnijem pregledu nadležnosti institucija te boljem i bržem rješavanju sveopće problematike, posebno dalekosežnijem planiranju i upravljanju postojećim resursima. Krajnji rezultat je jasno prepoznatljiv u svim oblastima i svim provincijama Flandrije. Za samo deceniju pretekla je nekadašnju superiornu Valonsku pokrajinu te danas ima razvijeniju i moderniju industriju kao i sve druge grane privrede, povećan bruto nacionalni produkt, uz to naravno i viši standard. Što se djelomično može pripisati manjem broju vladajućih subjekata i savjesti birača da biraju kadrove koji su što se stručnosti tiče veoma kompetentni da uspješno vode Vladu. (primjedba S. Čavkić) Nadležnosti Pokrajina

Pokrajine raspolažu kroz nadležnosti sa domenima koji su u njihovim regionu ili na prostoru u općem smislu riječi.

Tako su Flamanska Pokrajina, Briselska Pokrajina, i Valonska Pokrajina nadležne za ekonomiju, zaposlenost, poljoprivredu, upravljanje vodenim resursima, stanovanje, javne radove, energiju, prevoz (sa izuzetkom Nacionalne željeznice i Sabene), životni okoliš, prostorno uređenje i stambenu izgradnju, moderniziranje poljoprivrede, zaštitu prirode, kredite, vanjsku trgovinu, nadzor nad provincijama, opštinama i interkomunalne poslove.

Također, njima su priključeni domeni za znanstvena odn. naučna istraživanja i internacionalni odnosi u gore spomenutim domenima.Historijski pregled federaliziranja Belgije

Prostor zemlje Belgije uvijek je podlijegao uticaju, kako germanskog tako i latinskog svijeta. Što naravno sobom donosi i kulturni pluralizam. Pri nastanku Belgije u 1830-1831, taj pluralizam već je postojao. To su razlike u jeziku i kulturi, ..... između raznih dijelova zemlje čije porijeklo leži na Državnoj reformi.

Važan korak u reformi naše zemlje su brojni zakoni. Oni su izglasani između 1873 i 1963 godine. U ovim zakonima su francuski, nizozemski i njemački jezik priznati kao oficijelni jezici Belgije. Također upotreba jezika regulisana je zakonom.

Ali samo sa brojnim zakonima jedna država još nije reformirana. Također Ustav se mora izmijeniti. On čini uvijek fundamentalnu formu državne uprave. Promjene u njemu nazivamo ispravljanje Ustava. Sa posljednjim ispravljanjem od 14 jula 1993 kreirana je Federalna država. Sa ovim federaliziranjem počelo se već prije 20 godina: prvo sa prelaznom reformom u 1970, koja je zaredom 1980 produbljena i 1988-1989 dalje nastavljena.


Prva i druga Državna reforma

Sa ispravkama u Ustavu 1970 postavljene su tri kulturne Zajednice. Na polju jurisdikcije to je bio znak da je počeo proces državne reforme.

Rođenje tri Kulturne zajednice je, kao što je njihovo ime nagovijestilo, znak za određenu autonomiju u stvari kulture. Pa ipak nadležnosti Kulturnih zajednica još imaju krajnje ograničenje.

Ova reforma je odgovor na težnju Flamanaca za Kulturnom autonomijom.

U 1970 postavljena je osnova za uspostavljanje tri Pokrajine. One dobivaju svaka vlastiti zemljišni prostor i moraju biti aktivne pogotovu na polju ekonomije. Pokrajine su odgovor na težnju Francuske govorne strane - Valonaca i Francusko govornih Briselara za ekonomskom autonomijom.

Godine 1980 mjesto je našla druga Državna reforma. Posao koji je startovao 1970, nastavljen je dalje.

Tako 1980 nastaju Kulturne zajednice kratko Zajednice. To se desilo zbog toga što su se Zajednice pored kulturnih stvari također uvile oko osobito osjetljivih i važnih stvari, naime zdravstva i socijalne skrbi.

Rezultat toga su ove tri Zajednice od 1980: Flamanska Zajednica, Francuska Zajednica i Njemačka jezička Zajednica. Ove Zajednice su dobile svaka po jedan Savjet (to je njihov Parlament) i Vladu.

Francuske ustanove u Francuskoj Zajednici i Valonska Pokrajina nisu zajedno pripojeni.
Još uvijek je u Briselu više Frankofona u odnosu na Frankofone Valonce nego Briselskih Flamanaca u odnosu na Flamance.

Od ove dvije faze u 1980 pamtimo također da je Pokrajina Brisel, uistinu priznata 1970, pa ipak (što se njenih ustanova tiče) još sjede u "hladnjači". Ali to će se promijeniti kod sljedeće, treće državne reforme.


Treća i četvrta Državna reforma

Za vrijeme treće državne reforme u 1988-1989 Brisel prije svih dobiva formu Pokrajine. Također dobiva (isto kao i druge dvije Pokrajine) svoje ustanove i više određen Savjet - to je njihov Parlament - i Vlada. Savjet Pokrajine Brisel glasa oko ordonancije, Vlada to izvršava.

Sa trećom Državnom reformom Zajednice su dobile više nadležnosti čime su i Pokrajine nadalje ojačale.
Tako su Zajednice između ostalog dobile nadležnost nad prosvjetom, dok su Pokrajine manje više dobile nadležnost za saobraćaj i javne radove.

I na kraju se proces Državne reforme, koji je startovao 1970, završio sa četvrtom Državnom reformom u 1993. Belgijska država postaje punopravna Federalna država. Zajednice i Pokrajine, koje su za vrijeme prošlih reformi konstituisane, dobivaju sad sve više nadležnosti. Na 14 juli 1993 (u 19:31 sati) krenuo je Belgijski Parlament (in casu de Senat) na krajnje glasanje o Državnoj reformi. Zbog toga je promjenjen prvi red prvog artikla Ustava koji je prije glasio: "Belgija je podijeljena u provincije" u: "Belgija je Federalna Država, sastavljena iz Zajednica i Pokrajina".

Federalna Država Belgija od tog momenta je jedan fakat odn. činjenica.
Ministarstva, ministri i njihova stručna kompetentnost

Odbrana Države
André FLAHAUT
Rođen u Walhain, 18 augusta 1955
Studije:
- Licencijat Političkih nauka i menadžerstva, 

Poljoprivreda
Annemie NEYTS
- Licentiate Romanska filologija i komunikativne znanosti 
- Profesor na Univerzitetu Brisel (VUB)

Unutrašnji poslovi
Antoine DUQUESNE
- Fakultet primjenjene znanosti +
- Pravni fakultet: sa vrlodobrim

Ministar ekonomije i naucnih istraživanja 
Charles PICQUE
- Licentiat Ekonomske nauke 

Ministarstvo Financija
Didier REYNDERS
- Licentiat prava
- Pravo na Univerzitetu u Liježu (Liege)

Državni sekretar za zajednički rad i razvoj
Eddy BOUTMANS
- Diplomirao Pravo na Kraljevskom Univerzitetu u Gentu 


Ministar-Predsjednik Briselske Vlade, mjesnih odbora, prostornog uređenja, državne obnove i znanstvenih istraživanja
Gospodin: François-Xavier de DONNEA
Rođen u Edegem 29 aprila 1941

Vojni Statut
- Rezervni oficir infanterija, vojna služba od decembra 1965 -do februara 1967 

Univerzitetske diplome: 
- Licentiat primjenjene ekonomske nauke (Univerzitet Leuven - 1963) 
- Master of Business Administration (University of California Berkeley (1965) 
- Licentiat ekonomskih nauka ((Univerzitet Leuven - 1968) 
- Doktor ekonomskih nauka (Erasmus Universiteit, Rotterdam - 1971, Nizozemska) 


Ministar za Socijalne poslove i penzije
Frank VANDENBROUCKE

Studije:
- Licentiat Ekonomskih nauka, Katolički Univerzitet Leuven (1978) 
- Mag. Philos. in Economics, Cambridge, UK (1981-1982) (Velika Britanija)
- Dr. Philos., Faculty of Social Studies, Oxford University, UK (1996-1999) V.B.


Ministar Države
Gérard Deprez
Rođen: 13 avgusta 1943 u Noville (Bastenaken)

- Doctor in de sociologie


Prvi Ministar
Guy VERHOFSTADT
Rođen u Dendermonde 11 april 1953 

Studije:
- Licencijat prava na Državnom Univerzitetu u Gentu (1975) 


Zamjenik Prvog Ministra i Ministar za mobilitet i prijevoz
Gospođa: Isabelle DURANT
Studije:
- Licencijat Ekonomske i Socijalne politike (Fopes-Fakultet)
(thesis UCL: "Identité culturelle a Bruxelles, quelle médiation associative?")
(Culturele identiteit in Brussel, welke associatieve bemiddeling?) 


Jean-Luc DEHAENE
Rođen u Montpellier, 7 augusta 1940 

Studije 
- Stara Humaniora na Jezuitskom Koledžu (Aalst) 
- Licencijat Prava i Ekonomije na (Univerzitet Namur i Katoličkom Univerzitetu u Leuvenu) 


Zamjenik Prvog Ministra Ministar budžeta i Društvene integracije i Socijalne ekonomije
Johan VANDE LANOTTE
Rođen u Poperinge, 6 jula 1955

Studije:
- Licencijat Političke i Socijalne nauke, UIA (1978) 
- Licencijat Prava, Vlam. Univ. Brisel (1981) 
- Doktorat Prava, Drž. Univ. Gent (1986 


Vice-President en Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie
José DARAS


Karel Van Miert
Rođen 17 januara 1942 u Oud-Turnhout kao najstariji od devetoro djece

Studije:
- Licencijat u Diplomatskim naukama (Universiteit Gent, RUG) - sa najboljim uspjehom, tema: "Supranacionalni karakter Evropske Komisije" (1966) 
- Iako Flamanac ipak dobio burzu Francuske Vlade - za Post-univerzitetne studije na "Centre européen universitaire de Nancy" (1966-1967) 
- Stažirao je kod Europese Commissie (1967-1968) 
- Ljetni kursevi u Oxfordu (1969) Velika Britanija


Ministar Rada, zamjenik prvog ministra, 
Gospođa: Laurette ONKELINX
Rođena u Ougrée, 2 oktobra 1958 

Studije:  
- Licencijat Prava na Univ. Leuven (1976-1981) 
Zanimanje:
- Advokat na Sudu u Liježu (od 1981) 
- Docent Administrativnih Znanosti (Socijalno Pravo) (1982-1985)


Leo Tindemans
Rođen: 16 aprila 1922 u Zwijndrecht
Studije:
- Licenciat trgovinskih i konzularne znanosti (Antwerpen), 
- Ekonomske nauke (Univ.Gent) 
- Političke i socijalne nauke (Kat. Univ. Leuven)
Zanimanje:
- Professor emeritus (Kat.Univ.Leuven)

Minister Vanjskihposlova i zamjenik prvog Ministra
Louis MICHEL
Rođen: u Tienen op 2 septembra 1947

Studije: 
- Germanski jezici (1968) 
- Predavač na "Institut Supérieur de Commerce Saint-Louis" 

Zanimanje:
- Nastavnik nizozemske, engleske i njemačke litterature u Geldenaken (od 1968 do 1978) 


Louis Tobback
Rođen: u Leuven, 3 maja 1938

Studije:
Licenciat Romanska filologija (VUniv.Bris., 1962) 


Ministar Službenih poslova moderniziranja i Javnih uprava
Luc VAN DEN BOSSCHE
Rođen u Aalst, 16 septembra 1947

Studies
- Doktor Prava (Državni Univerzitet Gent, 1970) 


Ministar Konzumentnih poslova, Narodnog zdravlja i životnog okoliša
Gospođa: Magda AELVOET
Rođena: 4 aprila 1944 u Steenokkerzeel

Studije:
- Germanska filologija
- Licencijat Političke i socijalne nauke


Ministar Pravosuđa
Marc VERWILGHEN

Rođen u Dendermonde 21 septembra 1952

Studije:
- Latinsko-Grčka Humaniora - Kraljevski Atheneum u Dendermonde 
- Kandidat Prava VUniv.Br. 
- Licencijat Prava RUniv.Gent 

Zanimanje:
- Advokat (od 1975) 
- Doktor Honoris Causa Universiteit Gent (1999) 


Državni sekretar za Energiju i duži razvoj, priključen Ministru za mobilitet i prevoz
Olivier DELEUZE
Rođen u Brussel 18 decembra 1954

Studije:
Poljoprivredni inžinjer (Univ. C. Leuven - 1977) 

Zanimanje:
- Als gewetensbezwaarde bij "Inter Environnement Bruxelles" (1978-1979) 
- In het bijzonder tijdelijk kader bij "Atelier de Recherches et d'Actions urbaines" (1979-1980) 
- Landbouwingenieur bij "Collectif d'Echanges pour la Technologie Appropriée" (1980-1981) 
- Ingenieur voor luchtzuiveringsprojecten in de privé-sector (1986-1989) 
- Directeur van Greenpeace België (1989-1995) 


Philippe Maystadt
Rođen u Petit-Rechain, 14 marta 1948

Studies
- Licenciat Prava i Ekonomskih nauka, UCL 
- Master of Arts in Public Administration, sa burzom Belgian American Educational Foundation (Los Angeles - USA) 

Zanimanje:
- Predavač na Pravnom fakultetu, UCL 
- Ko-autor rada "Overheidstussenkomsten in het economisch leven" 
- Autor od "Ecouter et puis décider" 
- Predsjednik Evropske Investicione banke (EIB) i Predsjednik savjeta Vlade


Prof. Dr. Andries KINSBERGEN
Rođen: 25 septembra 1926
- Ministar Države i pocasni Guverner provincije Antwerpen, počasni advokat,
- Doctor honoris causa na Universitetu Antwerpen
-10 julia 1951 na Slobodnom Univerzitetu u Briselu, doktorirao pravne nauke (sa najvećim priznanjem). 
- (njegove aktivnosti, zasluge, priznanja i doktorate teško je nabrojati, potrebno je više stranica)..... (prim. S. Čavkić)


Ministar Telekomunikacija i Vladinih preduzeća, opterećen i sa malom privredom
Rik DAEMS

Rođen:18 avgusta 1959

Studije:
- Latinski i matematika (Koninklijk Atheneum Keerbergen - 1977) 
- Inžinjer trgovine (Solvay Managementschool - VUniv.B - 1982) 
- Master in Industrial Location & Development (VUniv.B - 1983) 


Wilfried Martens (CVP - EVP)
Rođen: 19 aprila 1936 u Sleidinge

- Doktor prava i licenciat notariat (Kat. Univ. Leuven)
- Studirao i na Harvard University (USA)
- Advokat od 1960


Willy De Clercq (VLD - ELDR)
Rođen: 8 jula 1927 u Gentu

- Advokat od 1951
- Doktor Prava
- Licenciat za notariat i Prvi Akademski stepen u socijalnim naukama (New York)
- Profesor na univ. R.Univ.Gent i V.Univ.Brisel (do 1992)
- Predsjednik Partije Evropskih Liberala i Demokrata (1980-1985 i od 1990)
- Predsjednik Komisije za Vanjske Ekonomske odnose
- Predsjednik Komisije Pravnih Poslova i Prava građana (1997) 


Antoinette Spaak
Rođena: 27 juna 1928 u Etterbeek

- Kandidaat wijsbegeerte en letteren (ULB)
- Direktno izabrani član Vijeća narodnih poslanika u 1974 
- Predsjednica FDF (Front Démocratique des Francophones) od 1977do 1982
  (Demokratski Front Fracuske govorne Zajednice)


Prevod sa flamanskog: Salih Čavkić

Logo van de Vlaamse Gemeenschap Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Gewest)
Parlement
Flamanska zajednica i pokrajina
http://www.vlaanderen.be
http://www.vlaamsparlement.be
Logo van de Franse Gemeenschap Communauté française
Parlement
Frankofonska zajednica
http://www.cfwb.be
http://www.pcf.be
Logo van de Duitstalige Gemeenschap Deutsche Gemeinschaft
Parlement
Njemačka zajednica
http://www.dglive.be
http://www.dgparlament.be
Logo van het Waals Gewest Région Wallonne
Parlement
Valonska pokrajina
http://www.wallonie.be
http://parlement.wallonie.be
Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels hoofdstedelijk Gewest
Parlement
Brisel glavni grad i pokrajina
http://www.brussel.irisnet.be
http://www.bruparl.irisnet.beHOME


Page Construction: 20.09.2003


PORUKE i MOLBE na e-mail: cavkic@orbus.be

Pozdrav poštovani gospodine Čavkić,
                                                 vidio sam vašu stranicu o političkom sistemu o Kraljevini Belgiji i vrlo mi pomogla budući da radim magistarski rad na temu "Komparativna analiza političkih sistema Kraljevine Belgije i BiH", i za to vam hvala. Međutim, zanima me da li bi mi mogli pomoći oko političkih stranaka iz Belgije (to podrazumijeva kratke opise historijskog i političkog djelovanja istih 6 najznačajnijih stranaka), što bi veoma puno doprinijelo da konačno završim rad. Svaka pomoć je vrlo dobro došla, hvala lijepa i pozdrav iz BiH.

Amil OMEROVIĆ

31.05.2013.