TOP

BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREAACTUA HOME PAGE
 RANA NEPREBOLNA : Većina ekshumirana na Korićanskim stijenama
Klanjana kolektivna dženaza za 86 žrtava iz Prijedora i Kotor-Varoši

Najmlađe žrtve koje su ukopane su mladići koji su imali samo 19 godina


 

Dženaza i ukop u Prijedoru

U Vedrom polju u Hambarinama danas je klanjana kolektivna dženaza za 86 žrtava iz Prijedora i Kotor-Varoši.
Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti čiji su ostaci uglavnom ekshumirani na Korićanskim stijenama.

Najmlađe žrtve koje su ove godine ukopane su mladići koji su u momentu kada su ubijeni imali svega 19 godina Samir (Sadika) Garibović, Emir (Kemala) Đonlagić i Suad (Mehe) Kljajić. Suad će biti ukopan zajedno sa svojim ocem Mehom.

Najstarija žrtva koja je ukopana ove godine je Bećir (Adema) Bešić, koji je rođen 1931. godine.

Ove godine konačni smiraj našli su i otac i sin Elezović Hajrudin i Jasmin, braća Edin i Emir Elezović te Fahrudin Elezović.
Zajedno su ukopani i otac i sin Šerif i Zafir Bajrić te braća Zulić, Mirsad i Suad, braća Jakupović, Armin i Dedo, braća Grabić Mustafa i Vejsil, te braća Sivac, Nedžad i Edin.

Nakon kolektivne dženaze, posmrtni ostaci žrtava bit će ukopani u različitim mezarjima, a u skladu sa željama njihovih porodica.
Najveći broj žrtava, 68 njih, ukopan je u šehidskom mezarju Kamičani, dok su ostali ukopani u šehidskim mezarjima Čarakovo, Hambarine, Bišćani, Skela, Rizvanovići te šehidskom mezarju Dabovci u Kotor-Varoši.

Žrtve koje su ove godine ukopane nakon kolektivne dženaze u Prijedoru su:

1. Zulić (Latif) Nedžad (1970.)
2. Zulić (Uzeir) Mesud (1966.)
3. Balić (Selim) Jusuf (1951.)
4. Beriša (Smail) Razim (1964.)
5. Čolić (Muho) Hamdija (1961.)
6. Muretčehajić (Hase) Idriz (1958.)
7. Zulić (Alija) Mirsad (1961.)
8. Zulić (Alija) Suad (1965.)
9. Bajrić (Ramo) Šerif (1941.)
10. Bajrić (Šerif) Zafir (1971.)
11. Mujkanović (Redžep) Fahrudin (1963.)
12. Sivac (Ibrahim) Merzuk (1961.)
13. Šljivar (Halil) Omer (1963.)
14. Sikirić (Smail) Mesud (1966.)
15. Hodžić (Redžep) Rasim (1955.)
16. Mujkanović (Esad) Senad (1971.)
17. Grabić (Meho) Mustafa (1969.)
18. Grabić (Meho) Vejsil (1971.)
19. Bešić (Adem) Bećir (1931.)
20. Jezerkić (Avdaga) Ahmet (1952.)
21. Kahrimanović (Fehim) Dursum (1958.)
22. Bešić (Meho) Nihad (1971.)
23. Kešić (Hasan) Senad (1964.)
24. Blažević (Hamdija) Ahmet (1962.)
25. Garibović (Sadik) Samir (1973.)
26. Bašić (Muharem) Rasim (1941.)
27. Mehmedagić (Bećo) Ale (1951.)
28. Jakupović (Mustafa) Armin (1967.)
29. Jakupović (Mustafa) Dedo (1950.)
30. Trnjanin (Ibrahim) Zijad (1946.)
31. Bešić (Muhamed) Nihad (1966.)
32. Kahrimanović (Edhem) Almir (1963.)
33. Mrkalj (Omer) Himzo (1942.)
34. Salihović (Hilmo) Nedžad (1970.)
35. Kapetanović (Mustafa) Alija (1970.)
36. Ališić (Mehmed) Edin (1966.)
37. Turkanović (Hamdija) Suad (1960.)
38. Sivac (Munib) Nedžad (1971.)
39. Sivac (Munib) Edin (1966.)
40. Sivac (Šefik) Kasim (1968.)
41. Krivdić (Zijad) Muharem (1971.)
42. Fazlić (Refik) Almir (1960.)
43. Mujkanović (Murat) Fadil (1940.)
44. Bešić (Smajo) Nedžib (1954.)
45. Pervanić (Omer) Mesud (1956.)
46. Crnić (Derviš) Uzeir (1937.)
47. Tadžić (Ibrahim) Zijad (1953.)
48. Hegić (Avdo) Mesud (1955.)
49. Vehabović (Miralem) Mirsad (1966.)
50. Pervanić (Zaim) Mustafa (1942.)
51. Kuburaš (Ćazim) Sabahudin (1971.)
52. Elezović (Kasim) Fahrudin (1947.)
53. Elezović (Salih) Hajrudin (1947.)
54. Elezović (Hajrudin) Jasmin (1971.)
55. Elezović (Muharem) Emir (1970.)
56. Elezović (Muharem) Edin (1968.)
57. Medić (Hilmija) Šefik (1949.)
58. Muranović (Salih) Samir (1968.)
59. Garibović (Emin) Zuhdija (1966.)
60. Čejvan (Hasan) Alija (1950.)
61. Čejvan (Ibrahim) Zijad (1967.)
62. Mahmuljin (Arif) Ibrahim (1963.)
63. Garibović (Osman) Šefik (1957.)
64. Hrnić (Mumin) Harun (1967.)
65. Kulašić (Mustafa) Husein (1970.)
66. Muretčehajić (Jusuf) Edin (1971.)
67. Kadirić (Meho) Zuhdija (1959.)
68. Jaskić (Jasim) Fehret (1960.)
69. Kulašić (Omer) Abaz (1950.)
70. Krivdić (Mehmed) Nihad (1953.)
71. Đonlagić (Kemal) Emir (1973.)
72. Kljajić (Ahmet) Meho (1954.)
73. Kljajić (Meho) Suad (1973.)
74. Jakupović (Rešid) Ibrahim (1954.)
75. Oruč (Osman) Refik (1970.)
76. Gutić (Hasan) Mirsad (1968.)
77. Avdić (Sulejman) Rasim (1939.)
78. Bešić (Hamid) Zilhad (1941.)
79. Blažević (Sulejman) Šerif (1947.)
80. Softić (Edhem) Ekrem (1963.)
81. Blažević (Sejdo) Džemal (1970.)
82. Čolić (Đemal) Hasan (1971.)
83. Kararić (Emin) Zebir (1945.)
84. Kararić (Ahmet) Isak (1959.)
85. Šljivar (Imšir) Omer (1960.)
86. Blažević (Avdo) Elvir (1972.)

N. Če. / Avaz.baThis Page is Published on July 20, 2019 in the Web Magazine „ORBUS.ONE“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.one
Page Construction: 20.07.2019 - Last modified:20.07.2019.


BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE