TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREAHAMDO ČAMO


ACTUA HOME PAGE

 PODRŠKA INTERNACIONALNE ZAJEDNICE DALJEM RAZVALJIVANJU BOSNE I HERCEGOVINE


Piše: Hamdo ČamoNametanju zakona iz vana idu na ruku nezainteresovani građani, nesposobni da vode brigu sami o sebi.

 


Karta Bosne i Hercegovine

 

Bez ikakve dvojbe politički i pravni sistem Bosne i Hercegovine ne samo da je vrlo složen već je i neodrživ, uključujući dakle i stanje zakonodavnog prava koje se pokazalo više nego komplikovanim. To nije teza, već tvrdnja. To nije nepromjenjiva, već promjenjiva veličina.

Dok pravnici koriste jezik nejasan običnom građaninu, napominjući da je Bosna i Hercegovina organizovana decentralizovano, zvuči kao razvlašćenje – što u principu i jeste – nosiocu vlasti i pravne nadležnosti oduzete državi podijeljene su između entiteta i kantona kao nosiocima vlasti. Da ne govorimo o općinama koje bi trebale zapravo biti glavni nosioci vlasti.

Udaljavanje građana i nametanje zakona je svrha i do sada uspješan recept na očigled nezainteresovanih i uveliko razvlašćenih građana. Sve veća decentralizacija i oduzimanje pravne nadležnosti već dovodi do problema sukoba zakona sa ustavom, do problema „interlokalnog sukoba zakona“, pa sve do uvećanja broja pojava neregularnosti privatnopravnih odnosa.

Sukob interesa koji nisu samo pravne prirode vode daljoj eskalaciji međuentitetskih sukoba na općoj društvenopolitičkoj ravni BiH.


Permanentni sukobi na ravni zakonodavne vlasti, uključujući nepoštivanje iste u praksi ne prolaze jednostavnim usaglašavanjem već svojom disfunkcionalnošću prijete da prerastu u otvoreni sukob općih nacionalnih interesa, prije svega interesa suvereniteta i pravnog integriteta BiH koji se u sveukupnom procesu navodne integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju uz permanentno urušavanje istih naočigled svih subjekata zaboravlja i potiskuje na posljednje mjesto, premda je nacionalni prioritet‚ prioritet svih prioriteta‘, time i prioritet iznad navodne integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Govoriti o harmonizaciji odnosa u kojima ne postoji osnovno zadovoljenje pravnih, prije svega ustavnih normi, gubitak je truda i vremena na svim nivoima vlasti.

Napomene radi,
broj propisa Evropske unije su u nadležnosti entiteta (čak 70 odsto) koje entiteti trebaju da usaglase sa propisima na nivou BiH, što uz specijalne odnose manjeg entiteta sa susjednom Srbijom, sve većem naoružavanju policijskih kadrova vojnim naoružanjem, priča drugu priču.

Zirich, 20.02.2018., Hamdo ĆAMOThis Page is Published on February 22, 2018 in the Web Magazine „ORBUS.ONE“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.one
Page Construction: 22.02.2018 - Last modified:22.02.2018.


BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE