ORBUS.ONE TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREAHamdo ČamoACTUA HOME PAGE

 
HODNICIMA REZOLUCIJA EVROPSKE UNIJE (I)

Piše: Hamdo Čamo
REUTERS


Koliki broj akademski obrazovanih djelatnika današnjice ima problema sa političkom orijentacijom teško je izraziti riječima, u svakom slučaju viši je nego što se to u javnosti zna ili želi prikazati. Za veći dio stanovništva, koji naravno nije, ali niti treba da je upoznat „sa svim i svačim“, a tiče se najviše njega, slijedi vremensko ispiranje mozga kroz koje će ih voditi oni, „koji se smatraju podobnima i kompetentnima da ih vode“. Sistem takvog djelovanja Evropska unija podrazumijeva i naziva (direktnom) demokratijom.

Teško je shvatiti da procese koji potresaju društva nakon raspada bivše Jugoslavije nije moguće kontrolisati i bez obzira na sve pokušaje centara moći Evropske unije da na njih djeluju i utječu, često s manje uspjeha iz razloga iskrsavanja uvijek drugoga čime se Evropa zaigra, potom vrati da provjeri što se u međuvremenu dogodilo u procesima vrijenja i sazrijevanja. U slučaju postavljanja pitanja odgovornosti, gubi se svaki trag odgovornima. U praksi se često događaju ekstremno obrnuti procesi od predviđenih i u sklopu njih pratiti i upravljati tokovima događaja skoro da ostaje jedino igrom finansiranja putem zaduživanja i kredita kao osnovnih poluga u kontroli i upravljanju vlasti sistemom održavanja socijalnog mira. Provođenje teorije i prakse dugoročan je proces. U međuvremenu, praksa pokazuje da „smjernice i direktive“ evropskih institucija i subjekata kao direktnih nosilaca međunarodne političke moći, a  koje su planirane da budu koordinirane, od slučaja do slučaja kao zadatak smišljene promjene što više povjerenika bivaju različite, pa i kontradiktorne. Većina toga što se u javnosti vidi, smatra, prikazuje određenom slučajnošću, određenim djelovanjem, ostaje podložno  programu, strogo kanalisanim aktivnostima planiranim u cilju provođenja smjernica i prije nego je javnost upoznata da je nešto krenulo, počelo ili prepoznato kao „inicijativa i djelovanje“. To je vidljivo iz bezbrojnih susreta i sesija političkih kružoka na evropskom nivou, na kojima se obrađuju ciljane teme iz oblasti historije, politike, ekonomije, sigurnosti, do procesa koji vode planirano potpunoj dekontaminaciji i cilju zamjene nasljeđa komunističkih totalitarnih sistema.

U potpunoj tišini udaljenoj od vreve medija i upliva javnosti  još 1996. godine donijeta je Rezolucija Savjeta Evrope 1096 „O mjerama za demontiranje naslijeđa bivših komunističkih totalitarnih sistema“. Pogledali  se bliže ova rezolucija u njoj se mogu pronaći odgovori na mnoga pitanja, upute vladama i institucijama, inteligentno upakovane u cilju uspostave „civiliziranih društava“. Ciljevi procesa tranzicije, zasnovanih na vladavini prava predviđaju - osim slobode izbora: slobodni pad ili slobodni let – liberalizaciji i demontaži starih struktura, njihovih obrazaca mišljenja i razmišljanja. K tome, procesi predviđaju jednakost šansi, transparentnost donošenja odluka, podjelu vlast, slobodu medija, zaštitu privatne svojine i u svemu tome i nadasve „demokratski razvoj civilnog društva“ - uz svjesnu kalkulaciju pojavnih oblika i djelovanja oligarhije, mita korupcije, organizovanog kriminala, pa i mogućnosti uspostave „mehkih oblika bivših režima“. Šlag na tortu predstavlja projekcija uspostave ravnoteže društava uz postizanje pravde bez traženja osvete.

Smjernice ukazuju dalje na preporuke, da se u prenaglašenoj „demontaži  naslijeđa bivših komunističkih totalitarnih režima“ izvrše procesi demilitarizacije institucija tipičnih za komunističke totalitarne sisteme (administracija vojnih zatvora, vojske Ministarstava unutrašnjih poslova i sl.); da se izvrši decentralizacija državnih institucija; demonopolizacija i privatizacija; konačno i debirokratizacija „koja bi trebala da smanji obim komunističke totalitarne regulacije, da oduzme vlast od birokrata i vrati je u ruke građana“; slijedi interesantna stavka uputstva o transformaciji mentaliteta (srca i umova) „eliminacija nepoštivanja različitosti, ekstremnog nacionalizma, netolerancije – što je sve dio naslijeđa starih režima“.

Kako god izgledale „mehko“ navedene instrukcije o djelovanju „novih vlada i vlasti“, na nešto grubljem papiru od njih se zahtijeva progon i krivično gonjenje i kažnjavanje pojedinca – po standardnim krivičnim zakonima - koji su počinili krivična djela tokom komunističkog totalitarnog režima. Da se sve može kad se hoće pokazuju upute o rehabilitaciji, progonu, gonjenju i kažnjavanju čak i zastarjelih krivičnih djela, uz promjenu zakona, što se ne smatra suštinskim, već tek proceduralnim pitanjem.

Jedan dio uputa odnosi se na potrebu otvaranja dosijea tajnih službi koji trebaju na lični zahtjev biti dostupni svim zainteresovanim licima i licima pogođenim radom i djelovanjem tih službi. Što se tiče nezakonito ili nepravedno oduzete, nacionalizovane ili otuđene imovine, ona ima da se vrati svojim vlasnicima. Dokazivanje krivice po pitanju suđenja odgovornim za počinjene zločine, moguće je samo uz primjenu pojedinačnom, nikako kolektivno primjenom zakona o lustraciji. Pravo na odbranu i pretpostavka nevinosti dok se ne dokaže krivica kao i pravo na tužbu, moraju biti i ostati kao dio zagarantovanih prava. Cilj lustracije nije kažnjavanje ljudi koji se pretpostavljaju krivim, time se bave tužioci koristeći krivično pravo, već zaštita novonastale demokratije, ma kako ona izgledala. Usaglašavanje smjernica i obaveza novih vlasti moraju biti u skladu sa monitoringom Komiteta ministara Savjeta Evrope, odnosno monitoringa Skupštine po Nalogu br. 508 (1995) o poštovanju dogovorenih obaveza od strane država članica. Provođenje smjernica Skupštine Savjeta Evrope smatra se najboljom garancijom demontiranju bivših komunističkih totalitarnih sistema, uz duboke političke, pravne i ekonomske reforme u ovim zemljama, „koje će dovesti do stvaranja autentičnog demokratskog mentaliteta i političke kulture“.

Potreba za međunarodnom osudom zločina totalitarnih komunističkih režima, koje odlikuju masovna kršenja ljudskih prava, pozivom na svoju Rezoluciju 1096 (1996) o mjerama demontiranja nasljeđa bivših komunističkih totalitarnih sistema, objedinjuju se u proglasu Rezolucije Savjeta Evrope 1481 (2006). Jednu od centralnih tačaka predstavlja „ da su zločini  u tim sistemima opravdavani u ime klasne borbe i principa diktature proleterijata“ zbog čega je eliminiran veliki broj ljudi koji su bili zapravo njihovi vlastiti građani. Skupština priznaje da pad totalitarnih komunističkih režima u Centralnoj i Istočnoj Evropi nije u svim slučajevima pratila i međunarodna istraga o počinjenim zločinima. Počinjene zločine međunarodna zajednica nije izvela pred sud „kada su pitanju užasni zločini počinjeni u ime nacionalsocijalizma (nacizma)“. Skupština također poziva sve komunističke i postkomunističke partije u svojim zemljama članicama, koje to još nisu učinile, da preispitaju historiju komunizma i sopstvenu prošlost, da se jasno distanciraju od zločina počinjenih od strane totalitarnih komunističkih režima i da ih nedvosmisleno osude.

Važan dio naslijeđa za buduće generacije predstavlja Rezolucija Evropskog parlamenta od 2. aprila 2009. o evropskoj savjesti i totalitarizmu. Između brojnih stavki  „imajući u vidu i s obzirom“, najvrednije koje treba izdvojiti jeste ona „s obzirom na to da se historičari slažu da potpuno objektivna tumačenja historijskih činjenica nisu moguća“ jer ne postoje objektivni historijski narativi; i ona „s obzirom da nijedan politički organ niti politička stranka nema monopol tumačenja historije“, Evropski parlament, svjestan počinjenih zločina, time i genocida u Srebrenici 1995. godine, uključujući i holodomor (ubijanje izgladnjivanjem), izražava poštovanje prema svim žrtvama totalitarnih i nedemokratskih režima u Evropi i odaje počast onima koji su se borili protiv tiranije i ugnjetavanja. Evropski parlament naglašava važnost održavanja sjećanja na prošlost, jer ne može biti pomirenja bez istine i sjećanja, potvrđujući time svoj jasan stav protiv svake totalitarne vladavine sa bilo kojom ideološkom pozadinom.

Naravno, sve navedeno imaju „dobrovoljno“ provesti domaće vlade i vlasti koje su se obavezale ugovorom od kojeg ovisi sveukupna politička i finansijska podrška njihovog daljeg rada i opstanka.This Page is Published on October 20, 2017 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.one
Page Construction: 20.10.2017 - Last modified:12.11.2017.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE